พิธีอุปสมบทวัดป่าโมกวรวิหาร
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
รับบุญจัดงานโดยสำนักศรัทธาภิบาล
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565
ในโครงการอุปสมบทบูชาธรรม มหาปูชนียาจารย์ประจำปี 2565

ภาพโดย : อาภาวรรณ , ดวงธิดา ,วราฤทธิ์
ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC

Blogspot
https://photoofdays.blogspot.com/2022/12/07-07.html

Facebook
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=dhammakaya.image&set=a.3278713712381929

#โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
#ภาพดีๆ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา
0 สาธุ