พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม
มอบทุนการศึกษา ถวายสังฆทาน 106 วัด
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
โดยคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย
โครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 11
ณ วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566

ภาพโดย : สุวรรณ ,วิชิต ,เอกชัย ,นิยม
ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC

Blogspot
https://photoofdays.blogspot.com/2023/01/28-02.html

Facebook
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=dhammakaya.image&set=a.197460416276469

#ธรรมยาตราปีที่11
#ภาพดีๆ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา
0 สาธุ