2 วิธี แม้ทำบุญน้อย
แต่ก็ได้ผลมาก

https://www.tiktok.com/@pworapoth/video/7241555918662503685
0 สาธุ