พิธีตักบาตร พิธีบูชาข้าวพระ
ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ภาพโดย : สุคนธา, พรพิมล, ภูมิภัทร, วิชิต, อดิเรก, ปฏิพัทธ์โต้ง, กฤษณะ, ยชญ์, จรินทร์, ชโยดม, พชระ, สมเกียรติ, ภูวนาท, เอกชัย, วัลลภ, ประเสริฐ, สุวรรณ
ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC

Blogspot :
https://photoofdays.blogspot.com/2024/05/05-01.html

Facebook :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.468466339175874&type=3

#วัดพระธรรมกาย
#ภาพดีๆ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา
0 สาธุ