บุญ จะนำเราไปสู่ความสุข

การทำทานเป็นเสบียง
การทำสมาธิทำให้หลุดพ้น
ต้องทำให้มากๆกว่าเราจะได้บุญ
ต้องมีความเพียรพยายาม
กว่าจะได้บุญต้องมีศรัทธามีเนื้อนาบุญ
มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจึงจะทำบุญได้
เมื่อทำบุญยากอย่างนี้ต้องอย่าให้บุญหล่นไป
ใช้บุญให้เป็นเพราะบุญจะนำเราไปสู่ความสุขได้

คำสอนคุณยาย
#คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง #คำสอนมหาปูชนียาจารย์ #ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ #072today
0 สาธุ