"ช่วยคนอื่นได้ ต้องมีบุญมาก"

ยายสงสารคน อยากจะช่วยเหลือคน คนที่จะช่วยคนอื่นได้ ต้องมีบุญมาก

ยายจึงเร่งสร้างบุญ ให้กับตัวเอง

#คำสอนคุณยาย
#ธรรมะ #072today
0 สาธุ