"ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่"

เราต้องไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเราก็ต้องทำให้ดี แต่ใจก็ต้องปล่อยวาง เพื่อให้ใจได้รับความสุขบ้าง

รักษาใจให้ใสๆ เกลี้ยงๆ
ให้สะอาด บริสุทธิ์ ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
#ธรรมะ #ข้อคิด #แรงบันดาลใจ #ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ #072today
0 สาธุ