เราเกิดมาแล้ว
ควรจะรู้จัสอนตัวเอง
ยายเองไม่เห็นต้องมีคนสอนเลย
ยายก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้
ทั้งๆที่ยายก็ไม่รู้หนังสักตัว
ทุกสิ่งทุกอย่าง
คอยสังเกตุเอา
ก็สามารถสอนตนเองได้

#คำสอนคุณยายอาจารย์
มหารัตนอุบาสิกาจันทร ขนนกยูง0 สาธุ