เจ้าหน้าที่สำนักศรัทธาภิบาล
เตรียมงานอุปสมบท
ที่วัดป่าโมกวรวิหาร จ.อ่างทอง
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565
ในโครงการอุปสมบทบูชาธรรม มหาปูชนียาจารย์ประจำปี 2565

ภาพโดย : อาภาวรรณ
ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC

Blogspot
https://photoofdays.blogspot.com/2022/12/06-02.html

Facebook
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=dhammakaya.image&set=a.3278398405746793

#โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
#ภาพดีๆ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา
0 สาธุ