พิธีอุปสมบทวัดมงคลพุการาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
รับบุญจัดงานโดยสำนักสื่อDMC
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ในโครงการอุปสมบทบูชาธรรม มหาปูชนียาจารย์ประจำปี 2565

ภาพโดย : ยชญ์
ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC

Blogspot
https://photoofdays.blogspot.com/2022/12/07-05.html

Facebook
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=dhammakaya.image&set=a.3278523659067601

#โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
#ภาพดีๆ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา
0 สาธุ