✨โครงครงการบรรพชาสามเณร
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2567
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
รับสมัครเยาวชนชาย บวชสามเณรภาคฤดูร้อน
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2567
ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ
………………………………………..
อบรมระหว่างวันที่
28 มี.ค. - 28 เม.ย. 67 (ระยะเวลา 31 วัน)
เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567
ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567
………………………………………..
* คุณสมบัติของผู้สมัคร *
- เยาวชนชาย อายุ 10 - 18 ปี
- ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
- มีสุขภาพแข็งแรง
- ไม่ติดยาเสพติดไม่ดื่มสุราและบุหรี่
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
- สามารถท่องคำขานนาคได้
………………………………………..
สอบถามโทร 02-831-1234
#บวชสามเณร
#สามเณร
#ปิดเท✨จะถึง โครงการบรรพชาสามเณร
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2567
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
รับสมัครเยาวชนชาย บวชสามเณรภาคฤดูร้อน
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2567
ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ
………………………………………..
อบรมระหว่างวันที่
28 มี.ค. - 28 เม.ย. 67 (ระยะเวลา 31 วัน)
เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567
ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567
………………………………………..
* คุณสมบัติของผู้สมัคร *
- เยาวชนชาย อายุ 10 - 18 ปี
- ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
- มีสุขภาพแข็งแรง
- ไม่ติดยาเสพติดไม่ดื่มสุราและบุหรี่
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
- สามารถท่องคำขานนาคได้
………………………………………..
สอบถามโทร 02-831-1234
#บวชสามเณร
#สามเณร
#ปิดเทอมเติมธรรม
#บวชสามเณร5000รูป
0 สาธุ